Zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć

Różnica płacy i premii

Średnia Mediana
Różnica płacy 25.3% 12.0%
Różnica Premii 55.6% 14.0%

Powyższa tabela przedstawia różnice w wynagrodzeniu i premii ze względu na płeć w MandM Direct od dnia 5 kwietnia 2018 r.

Obejmuje to średnią i medianę różnic w stawkach godzinowych oraz premiach wypłacanych mężczyznom i kobietom w roku do 5 kwietnia 2018 r. włącznie.

Liczba dodatnia wskazuje na wyższy procent płacony mężczyznom.

Płace Kwartylne

Quartiles

Powyższy wykres przedstawia rozkład płci w czterech kwartylach płac o jednakowej wielkości

Pokazuje to, że MandM ma wyższy odsetek współpracowników płci męskiej w górnym kwartylu, parytet w górnym środkowym i wyższy odsetek współpracowniczek w pozostałych dwóch kwartylach.

ZROZUMIENIE NASZYCH DANYCH

W MandM Direct jesteśmy przekonani, że mężczyźni i kobiety otrzymują równe wynagrodzenie, pracując na takich samych stanowiskach.

Nasze dane pokazują, że obecnie mamy wyższy odsetek populacji mężczyzn zajmujących wyższe stanowiska w firmie.

NASZE DZIAŁANIA

Chociaz uważamy, iż zróżnicowanie wysokosci wynagrodzenia ze względu na płeć wskazuje, że wypłacamy wynagrodzenie na tym samym poziomie, to, mimo to, podjęliśmy kroki w celu zapewnienia ​​regularnego i szczegółowego monitorowania tej kwestii, aby upewnić się, że otrzymane wyniki sa spójne na każdym poziomie.

Chociaż w całej firmie istnieje różnica w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn, jesteśmy przekonani, że za równorzędne stanowiska płacimy współpracownikom i współpracowniczkom w równym stopniu. Będziemy to regularnie monitorować.


Oświadczenie to podpisuje dyrektor generalny MandM Direct, Damian Evans

Damian Evans

Dziękujemy za wpisanie się na listę mailową, niebawem otrzymasz informację o najlepszych ofertach i nowościach!